Nahoru

Antigraffiti nátěry

Tento typ nátěrů je prvním krokem k ochraně Vašeho majetku proti sprejerům. Antigraffiti nátěr doporučujeme aplikovat vždy, když máte fasádu novou, čerstvě zrekonstruovanou, nově vyčištěnou nebo po odstranění starých graffiti. Antigraffiti nátěry poskytují přírodním i umělým povrchům preventivní ochranu před dalším poškozením. Obvykle se aplikují do výšky 3 metrů a na povrchu vytvářejí ochrannou vrstvu zabraňující graffiti proniknout do podkladu. Antigraffiti nátěry se vyznačují hydrofobním efektem, mají minimální nasákavost a nešpiní se.  Pokud se na povrchu usadí drobné nečistoty lze je z takto ošetřené části snadno smýt vodou. Na graffiti, spreje nebo fixy pak dodáváme odstraňovače zvolené dle typu antigraffiti nátěru. Zakládáme si na používání vysoce kvalitních a prověřených antigraffiti nátěrů, které nám dodávají přední výrobci. Kvalitu oceníte zejména ve chvíli, kdy si všimnete, že Vaše fasáda po aplikaci antigraffiti nátěru nejen nezměnila barvu, ale že zůstalo zachováno i proudění vodních par a fasáda tak může stále dýchat. Za léta působení v oboru jsme pro naše zákazníky připravili mnoho variant preventivních opatření, z nichž ty nejlepší stále nabízíme.

Antigraffiti program – pro město bez graffiti

Na žádost našich klientů z řad městských částí jsme zpracovali 9 kroků, které by mělo vést k odstranění graffiti z ulic našich měst. V následujících bodech nastíníme postup, který se nám a zejména úředníkům za léta spolupráce na odstraňování graffiti ukázal jako nejefektivnější:

  1. Nejprve doporučujeme vybrat prvky, jež by měly být do programu ochrany proti graffiti zařazeny. Mezi nejčastější cíle sprejerů patří fasády domů, památníky, mosty, dopravní prostředky, zastávky MHD, lavičky či dětská hřiště. Zadavatel by měl také určit parametry ochrany, zejména její míru. Přednost obvykle dostávají nemovitosti umístěné na frekventovaných místech anebo školská zařízení.
  2. Vyčlenění a rozdělení finančních prostředků v rámci antigraffiti programu. Je třeba si říct jakým způsobem peníze dělit mezi odstraňování graffiti a prevenci jejich návratu v podobě antigraffiti nátěru, monitoringu, osvěty atd. Toto rozdělení se vyvíjí s časem a vždy by mělo pružně reagovat na aktuální situaci, tedy množství nově vzniklých graffiti.
  3. V případě, že máte ujasněny oba první body, můžete se pustit do výběru dodavatele antigraffiti servisu. Důraz by měl být kladen na schopnost servisní firmy plnit podmínky antigraffiti programu, pracovat profesionálně a flexibilně reagovat na individuální požadavky zadavatele. Výběr dodavatele antigraffiti programu by měl být opravdu důsledný, jelikož neodborné ošetření fasády ji může nenávratně poškodit.
  4. Následné navázání spolupráce s městskou policií, jež by měla mimo preventivní působení fungovat také v roli preventivní represe.
  5. Spolupráce v rámci Antigraffiti programu by měla fungovat také s obyvateli. Doporučujeme zřídit telefonickou linku i další možné kontaktní kanály pro hlášení nezákonného jednání a z toho plynoucích škod.   
  6. Samotné odstraňování graffiti ze zasažených objektů doplněné o následnou aplikaci antigraffiti nátěrů. Vše by se mělo odvíjet od plánu z bodu 1 a 2, tak aby se zachovalo pořadí a postupně se v rámci rozpočtu odstranili graffiti z co nejvíce objektů.
  7. Obvykle je v antigraffiti programu požadováno odstraňování graffiti do 48 hodin od nahlášení poškození na telefonní linku či prostřednictvím jiného kanálu (záznamník, e-mail, fax, dispečink, policejní stanice). Často se také nové graffiti evidují hromadně po provedení monitoringu.
  8. Monitoring se doporučuje provádět alespoň jednou měsíčně. Při této fyzické kontrole vznikne seznam nově poškozených objektů včetně uvedení rozsahu poškození.
  9. Nedílnou součástí antigraffiti programu a velkou pomocí je obvykle vymezení legálních ploch pro graffiti. S tím však souvisí také náklady na pravidelnou údržbu těchto ploch. Nicméně z našich zkušeností vyplývá, že jsou takto omezeny náklady na odstraňování graffiti z objektů, které jsou často vyšší než ty na správu legálních graffiti ploch. 
Odstraňování graffiti

Poškodili Váš majetek sprejeři? My to vyřešíme. Odstranění graffiti je možné z přírodního i umělého povrchu bez poškození původního nátěru a zanechání zbytků sprejerské barvy či stínů. Máme v oboru odstraňování graffiti dlouholeté zkušenosti z ČR i zahraničí. Náš postup je podložen získanými certifikáty, a pokud přece jen graffiti nedokážeme beze zbytku odstranit, nic nám neplatíte.

Číst více
Antigrafitti nátěry

Samotné odstranění graffiti je jen půl cesty k cíli. Ideální je ihned aplikovat antigraffiti nátěr, který ochrání fasádu a pomůže daleko snadněji odstranit případné další graffiti. S antigraffiti nátěry již odstraňujete další výtvory sprejerů jen za našeho poradenství a s námi dodanými prostředky. Do problematiky odstraňování graffiti a aplikace antigraffiti nátěrů Vás rádi zaškolíme.

Číst více